Prezentační a komunikativní dovednosti průvodce a umění pobavit aneb „Pražský hrad je jen jeden, ale způsobů, jak jej prezentovat, je několik“

Kurzy, vzdělání, konference


Cílem tohoto kurzu je zaměřit se na výše zmíněné aspekty v průvodcování buď poměrně často opomíjené, nebo naopak až přehnaně vyzdvihované.
Kvalitní průvodce by totiž neměl klienta zahrnout ani přílišným množstvím historických fakt, ani se ho snažit pouze lacině pobavit.
Profesionální a kvalifikovaný průvodce by tedy měl najít jakousi rovnováhu obojího, v níž je schopen edukace klienta na odborné úrovni, a to způsobem hodným řečníka, který je zároveň i mistrem v tvorbě inteligentního humoru.

Pro koho je kurz určen? Pro všechny, kteří již disponují některou z odborných kvalifikací v cestovním ruchu a mají buď krátkou nebo dlouholetou praxi s vykonáváním své profese v této oblasti, rovněž i pro ty, kteří se na svou dráhu v cestovním ruchu teprve připravují, tedy kteří jsou již účastníky některého z nabízených kurzů se zaměřením na cestovní ruch.   Náplň kurzu:
  • filtrace informací, stanovení hranice mezi relevancí/irelevancí daného historického faktu s ohledem na jeho praktickou využitelnost a se zaměřením na schopnost tuto informaci předat v zábavné a snadno zapamatovatelné formě
  • připravit celkový výklad tak, aby obsahoval všechny náležité body, které jsou v přiměřeném zastoupení a které utváří celkový dojem z prezentace objektu či historické skutečnosti, tedy průvodce je jakýsi barman, jehož úkolem je namíchat informační koktejl z vhodných ingrediencí, který zároveň bude klientovi podávat i patřičným způsobem
  • důraz na prezentační dovednosti průvodce a jeho úlohy jakožto zprostředkovatele inteligentní zábavy a mezikulturní komunikace; zdokonalení prezentačních dovedností již u zkušených průvodců; u průvodců začátečníků pak důraz na osvojení si základních komunikativních dovedností a schopnost pracovat s trémou
  • důraz na skloubení lingvistických (jazykových) a suprasegmentálních (nejazykových) prvků v průvodcovském výkladu: intonace, modulace hlasu, dynamika řeči, úloha pauz, výslovnost; držení těla, proximika, kinesika, haptika, mimika, gestikulace, emoce
Metodika kurzu:
  • teoretická část kurzu bude podpořena praktickými výstupy jednak ze strany lektora, jednak ze strany jednotlivých účastníků – tzv. mock tour, tedy simulovaný průvodcovský výklad, jakási prohlídka nanečisto; každý z účastníků si tak vyzkouší obě role: průvodce a turisty
  • účastníci budou pracovat jednak ve skupinkách, jednak individuálně
  • díky celkově malému počtu účastníků kurzu bude kladen důraz především na jejich osobnostní prvky a posílení jejich individuality, neboť mottem tohoto kurzu přeci je „Pražský hrad je jen jeden, ale způsobů, jak jej prezentovat, je několik“; hlavním cílem kurzu je tedy především najít pro každého sobě vlastní způsob průvodcovského výkladu
 Přednášející: Bc. Aleš Houra, anglista, překladatel, tlumočník, lektor a průvodce   Maximální počet účastníků: 12

Termín školení : 22. a 24. února 2014 (sobota+pondělí) od 9:00 do 12:00 a od 13:00 do 16:00 hodin Cena: 2 000 Kč

Na závěr semináře obdržíte Osvědčení o absolvování doškolovacího kurzu Prezentační a komunikační dovednosti průvodce Seminář není určen pro laickou veřejnost, účastnit se mohou pouze absolventi a studenti kurzů TYRKYS (i před zkouškou) nebo průvodci s platnou zkouškou průvodce od akreditované instituce nebo školy cestovního ruchu

Termíny