Studynka róbená

Divadlo
Studynka róbená aneb Veletucet osudů lidí z Blanenska a okolí dle vyprávění Věry Škápíkové a jejích potomků. Součástí inscenace jsou živě zpívané malohanácké lidové písně, které Věra Škápíková v průběhu svého života sesbírala do sborníku Studynka róbená.
Termíny