RNDr. Pavel Mrázek, CSc: Kde měla Praha v 10. stol. zlaté doly

Volný čas
Arabský cestovatel Abú l Hasan al Mas´údí se v polovině 10. století zmínil o zlatých dolech, vlastněných nějakým králem. Většina lidí si dosud myslela, že ty doly byly v Jílovém u Prahy. Zřejmě to však tam nebylo. Řešme společně onu záhadu!
Termíny