Rok, kdy jsem se narodil/El año en que naci

Divadlo
Jedenáct mladých lidí, potomků vítězů a poražených Pinochetova převratu v Chile rekonstruuje život svých rodičů z fotografií, dopisů, magnetofonových pásků, oblečení v jejich šatnících a záměrně zapomenutých příběhů. Představení, které jiskří energií, rytmem a upřímností. Jedenáct autentických výpovědí, jedenáct kytarových sól.
Termíny