Vánoční zpívání s cimbálovou muzikou Soláň

Volný čas
Krásná atmosféra vánoc, doplněna zpěvem CM Soláň

Termíny