CHanson - poezie všedního dne

Volný čas
Hudebně - literární pořad věnovaný velikánům francouzského chansonu.

Termíny