Povídání o Parkinsonově chorobě

Volný čas

Termíny