Jízda králů a Dolňácké slavnosti písní a tanců

Volný čas
Dolňácké slavnosti písní a tanců pořádané v Hluku jednou za tři roky probíhají souběžně s každoročním Slováckým festivalem dechových hudeb a jsou neodmyslitelně spojeny s národními kroji a s jízdou králů. Více informací a program naleznete zde: http://www.mestohluk.cz/doc/1838/

Termíny