Netradiční věnečky

Volný čas
Kde: Městská knihovna při KD Strážničan. Přijďte si do knihovny pod vedením výtvarnice vyrobit adventní věneček, s sebou základ věnce a různé přírodniny, ozdoby, látky stužky, možnost dokoupení materiálu.

Termíny