Ocenění Trienále Valmez 2013

Volný čas
Cenu Rudolfa Schlattauera pro rok 2013 za nejlepší výtvarná díla získala Pavla Malinová.

Termíny