Objevujte SVĚT prostřednictvím GIS

Volný čas
Oddělení informatiky města Uherský Brod ve spolupráci s Institutem geoinformatiky VŠB-TUO, pracovníky v oboru geodézie Geomma s.r.o. Uherský Brod a s pracovníky DDM Uherský Brod zve všechny žáky, studenty, učitele a ostatní zájemce z řad veřejnosti na oslavu celosvětové akce konané v rámci týdne geografického uvědomění - DEN GIS 2013.

Termíny