Výzvy, paradoxy, hry: Václav Havel – II. Vyrozumění

Divadlo, Kurzy, vzdělání, konference

Druhý z večerů věnovaných divadelním hrám Václava Havla. Vyrozumění – o úřednících a o marném boji proti zavádění dokonalého úředního jazyka ptydepe. S Lídou Engelovou, Ivanem M. Havlem, Vladimírem Justem a dalšími hosty.

Divadelní hry Václava Havla z různých úhlů pohledu: zkušenosti režisérů a herců, názory odborníků a kritiků, ukázky video a audio záznamů, vzpomínky pamětníků a v neposlední řadě záměry, inspirace, reflexe a připomínky autora samotného.

Připravila Anna Freimanová.

Pořádá a srdečně zve Knihovna Václava Havla.

Těšíme se na Vás!

 

Termíny