Markéta Křížová: České země, Evropa a svět - Misie a dobývání Ameriky

Kurzy, vzdělání, konference

Přednáška z cyklu koncipovaného Markétou Křížovou (Středisko ibero-amerických studií FF UK)

V českém prostředí má sousloví „jezuitské misie“ negativní význam. V kontextu amerických dějin bylo vnímáno jako ztělesnění civilizačního úsilí Evropanů tváří v tvář „barbarství“ mimoevropských civilizací. Konečným objektem misionářů však měl být svět „starý“ – tedy společnost evropská. Cílem misií nebylo jen hlásat „radostnou zprávu“, ale ustavit na americkém kontinentu ideální křesťanské společenství. V dnešní době je také problematika misií prezentována jako „kulturní genocida“ a zástěrka evropského imperialismu. Je ale možné ze současného pohledu odsoudit úsilí vzešlé z hluboce zakořeněné religiozity?

Pořádá a srdečně zve Knihovna Václava Havla.

Těšíme se na Vás!

 
Termíny