VII. abonentní koncert Belfiato Quintet

Hudba
Komorní soubor Belfiato Quintet tvoří studenti hudební fakulty Akademie múzických umění v Praze. Od roku 2007 do roku 2009 vedl kvinteto pedagog pražské konzervatoře Ondřej Roskovec, sólofagotista České filharmonie a člen souboru Afflatus Quintet. Nyní hráči spolupracují například se Štěpánem Koutníkem, profesorem komorní hudby na hudební fakultě Akademie múzických umění v Praze, a Gottfriedem Pokornym, který vyučuje komorní hru na Universität für Musik und darstellende Kunst ve Vídni. Soubor vystupuje v Čechách i v zahraničí, v loňském roce se představil v koncertní sezoně České filharmonie, Českého spolku pro komorní hudbu, také v komorním cyklu Symfonického orchestru hl.m. Prahy FOK a rovněž spolupracoval s Pražskou komorní filharmonií. Realizoval některé aktivity s Českou televizí i s Českým rozhlasem, společně vystoupil s Aflattus Quintet nebo se světoznámou mezzosopranistkou Dagmar Peckovou.
Termíny