Jana Dvorská: Dva ostrovy

Volný čas
Zveme vás na přednášku Jany Dvorské Dva ostrovy. Během promítání filmu v délce trvání asi 90 minut se podíváme na ostrov Madeira, který je právem nazývaný Ostrovem květin. Celý ostrov společně procestujeme, seznámíme se s jeho rozmanitou přírodou a kulturou. Závěr našeho putování zakončíme na slavnostech spojených s nádherným květinovým průvodem. V druhé polovině filmu si zajedeme na africký kontinent – na ostrov Djerba. Zde se společně budeme toulat vyprahlou rovinatou krajinou, abychom si uvědomili, jak krásná je naše Šumava.








Termíny