Dětská Porta: Oblastní kolo soutěže

Volný čas
Soutěž v žánrové oblasti folk-country. Vystoupení hodnotí odborná porota a vítězové jednotlivých kategorií mohou postoupit do republikového finále Dětské Porty. Do této soutěže se mohou přihlásit mladí hudebníci ve věku do 26 let - jednotlivci, dua a skupiny.
Termíny