Slavnostní koncert ke Dni boje studentů za svobodu a demokracii

Hudba
Na programu: Wolfgang Amadeus Mozart: Serenáda č. 13 G dur K 525 Malá noční hudba, Johann Georg Albrechtsberger: Koncert pro trombon a orchestr B dur, Ludwig van Beethoven: Symfonie č. 2 D dur op. 36. Vystoupí: Komorní filharmonie Pardubice, Pavel Čermák – trombon, Dirigentka Elizabeth Cooper.
Termíny