525.LHV: To nejlepší z Litomyšle

Hudba
Koncert v rámci Litomyšlského hudebního večera. Účinkují: Smíšený pěvecký sbor KOS, Smíšený pěvecký sbor Vlastimil Litomyšl, Sbor paní a dívek Litomyšl, Mužský pěvecký sbor Litomyšl, Chrámový pěvecký sbor „Vox angelorum“, Litomyšlský symfonický orchestr. Na programu: A. Vivaldi, J. Vičar, A. Tučapský, L. Janáček, J. Pavlica.
Termíny