3x jedna/3 názory jedné generace

Výstava
Alena Matějka + Eliška Pokorná + Jana Voldřichová - výstava tří výtvarnic, původně sklářek, které se tímto po letech navracejí do našeho regionu.
Termíny