Smrt špiónům!

Volný čas
Historie československé špionáže zpravodajských služeb a tajné policie v době první ČSR není dosud v úplnosti zpracována. Československá zpravodajská služba (OZÚS, později STB) je dosud spíše skrývá ve stínu své mladší jmenovkyně StB. Výsledky její práce a metody, jakými pracovala, nebyly dosud podrobeny serioznímu výzkumu. Důvod je vcelku zřejmý – tajné služby nerady nechávají nahlédnout vetřelce do své „kuchyně“. V naší přednášce se pokusíme jen o malý vhled na čs. civilní zpravodajskou službu a přiblížíme některé vybrané špionážní případy z okresů Val. Meziříčí a Vsetín z let 1918-1939.
Termíny