Chanson - Poezie všedního dne

Volný čas
Hudebně-literární pořad věnovaný velikánům francouzského chansonu.
Termíny