Stěhovaví ptáci - program

Film
Skoro všichni stěhovaví ptáci už se s námi rozloučili zamáváním křídel a odletěli za teplem. Viděli jste je děti, jak se šikují a společně odlétají? A že jste viděli i některé přilétat? Kteří ptáci jsou vlastně stěhovaví? Kam a proč se stěhují?
Termíny