Keramické betlémy

Výstava
Výstava představí betlémy ze sbírek Vlastivědného muzea v Šumperku a jeho poboček.
Termíny