Cena 17. listopadu za rozvoj občanské společnosti

Volný čas
Cílem této akce je podpořit a ocenit studenty, kteří vyvíjejí aktivity, akce, iniciativy, které pomohly nebo pomáhají v jakékoliv oblasti veřejného zájmu v Opavě.
Termíny