Psychózy a jejich léčba dříve, nyní a budoucí perspektivy

Volný čas
Petr Taraba, Eva Klimešová, Ivona Országová , Jana Luzarová / Psychiatrická nemocnice Opava, Jaroslav Vašíček / Česká televize Autoři přibližují audiovizuální formou psychotickou poruchu (především schizofrenii) a její léčbu v průběhu času (v minulosti, přítomnosti) a přibližují další perspektivy přístupů k léčbě. Jde o závažné poruchy s dopadem na kvalitu života a s výraznou stigmatizací. Na videosnímku je ukázán jedinečný nadčasový opavský program komplexní léčby psychotických poruch, který vznikl v roce 1962 7. 11. 2013 – 5. 1. 2014 kde Galerie bez vstupného a kontinuálně trvá dosud. Také je přiblížen Klub trvající už od roku 1963.
Termíny