Dalibor Janiš: Východní Morava za česko-uherských válek ve druhé polovině 15. století

Volný čas
Prostor východní Moravy byl v 60. a 70. letech 15. století výrazně zasažen konfliktem o českou královskou korunu mezi Jiřím z Poděbrad a Matyášem Korvínem. Morava se v těchto letech stala krvavým bojištěm a události této dramatické doby se dotkly také řady hradů, měst a vesnic ležících na moravsko-uherském pomezí.
Termíny