Česká filharmonie/Koncert k poctě Václava Talicha

Hudba
Program Koncertu k poctě Václava Talicha je ojedinělou ukázkou vývoje tvorby českého hudebního velikána Antonína Dvořáka. Úvodní Symfonie č. 2 B dur je svědectvím Dvořákovy rané tvorby a na koncertních pódiích často nezaznívá. Ikonická "Novosvětská" symfonie naopak patří k vrcholům Dvořákovým dílům a je jednou z nejznámějších a nejhranějších symfonií na světě. Dirigent - Jiří Bělohlávek.
Termíny