Symfonický orchestr hlavního města Prahy FOK - Koncert k poctě Benjamina Brittena

Hudba
Vystoupí: dirigent - Petri Sakari, sólista - Ivan Ženatý - housle.
Termíny