Filmové kluby včera, dnes ... a zítra?

Volný čas
Setkání s osobnostmi, které výrazně přispěly ke vzniku a rozvoji filmových klubů u nás. Besedu o historii, současnosti a budoucnosti klubového hnutí i filmové výchovy a vzdělávání doplní ukázky z unikátních videorozhovorů s předními klubisty (G. Kopaněva, B. Jachnin aj.). Hosté: Vladimír Opěla (bývalý ředitel NFA), Milan Líčka a desítky.
Termíny