Pravěk na Karlovarsku

Volný čas
Mgr. Milan Metlička, archeolog Západočeského muzea v Plzni, přiblíží nejstarší dějiny osídlení Karlovarského kraje.
Termíny