Vzpomínky 2 - Hladomor

Volný čas
Jako důsledek nezvládnuté zemědělské a průmyslové reformy, kterou Mao Ce-tung nazval „Velký skok vpřed“, nastal v letech 1959-1961 v Číně hladomor. O jedné z největších humanitárních katastrof 20. století, které padlo za oběť čtyřicet milionů lidí, se stále oficiálně nemluví. Filmový dokumentarista Wu Wenuang a jeho mladí spolupracovníci vyzpovídali na různých místech Číny pamětníky, kteří hladomor, často za cenu ztráty osobní důstojnosti, přežili. Režisér Wu Wenguang spolu s choreografkou Wen Hui následně vytvořili inscenaci, která kombinuje záznamy rozhovorů s působivou scénickou akcí.
Termíny