Byzantion

Hudba
Dirigentkou a uměleckou vedoucí je Eva Komárková. Pod jejím vedením sbor propaguje myšlenky slovanské vzájemnosti a repertoárem navazuje na tradici, jejíž kořeny sahají až do období působení Cyrila a Metoděje na území Velkomoravské říše.
Termíny