Krajem Aloise Jiráska

Turistika
Pořadatel:TK Synthesia Pardubice
Ročník:0
Loňský počet účastníků:0
Začátek:07.06. 2014  Čas: 8,00  Místo: Pardubice,žst.
Konec:..
Termíny