Přejezd Orlických hor

Turistika
Pořadatel:KČT Polička
Ročník:0
Loňský počet účastníků:40
Začátek:15.02. 2014  Místo: dle propozic
Konec:..
Termíny