Jelena Látalová FOTOGRAFIE

Výstava

Jelena Látalová (1921–2003) rozená Fischerová, etnografka a fotografka pocházela z rodiny pražského lékaře MUDr. Jana Fischera a malířky Marie Fischerové-Kvěchové. Vystudovala gymnázium v Praze, Státní grafickou školu, Etnografii a dějiny umění na FFUK. Jako fotografka dokumentovala současné i zanikající formy tradiční lidové kultury, zaměřila se především na lidové umění a kroje. Výstava představuje výběr z její tvorby, především portrétní studie, lidovou plastiku a terénní fotografie z let 1946–1969. 

 

Termíny