Přednáška - Hospodářské dvory na bývalých šternberských panstvích

Kurzy, vzdělání, konference

K bývalému šternberskému panství Zásmuky příslušela řada hospodářských dvorů. Cílem přednášky bude přiblížit jejich podobu s tím, že bude věnována pozornost i dvorům na některých dalších panstvích, které náležely tomuto rodu. Jde především o panství Častolovice a Zelená Hora u Nepomuku a dále významné panství druhé rodové větve Český Šternberk. Dvory, postavené nebo upravené zejména v průběhu 18. – 19. století a na panství Český Šternberk pocházející dokonce ze sklonku 16. století, mají často pozoruhodné stavebně architektonické i funkční řešení. Charakterizovány budou jednak jako celky a dále si popíšeme jednotlivé hospodářské budovy – sýpky, stodoly, chlévy nebo ovčíny. V úvodu si obecně přiblížíme uspořádání velkého panského dvora. 

Účinkují

Ing. Jan Žižka 
Národní památkový ústav, územní odborné pracoviště středních Čech v Praze

Termíny