Tříkrálové koledování

Volný čas, Pro děti

Vyvrcholení tradičních Vánoc 

11.00, 13.00, 15.00 Obchůzka s Tříkrálovou kolední hrou, účinkuje Michael Pospíšil a děti 

11.30, 13.30, 15.30 společné zpívání koled s Michaelem Pospíšilem ve školní třídě statku z Týřovic 

Tématické výtvarné a řemeslné dílny pro děti i dospělé: betlémské hvězdy z drátu i slámy, svaté obrázky – podmalba na skle, fanfrnoch, vonné františky, domácí karamelky, krepové růže, tříkrálové jesličky Kolínské cikorky. 
(Dílny probíhají v interiérech a není třeba se na ně objednávat). 

Povídání o křesťanské tradici i pověrách, novoročních lidových zvycích a věštění budoucnosti

Termíny