Stříbrná adventní neděle

Volný čas, Pro děti

Řemeslné dílny vánočních ozdob z tradičních materiálů – sláma, drát, vinuté perle, papírové kratochvilné vystřihovánky, hračkářská andělská dílna, vonné františky, zdobený perník, skleněné perličky. 
(Dílny probíhají v interiérech a není třeba se na ně objednávat).

11.00, 13.00, 15.00 „Barokní roráte aneb Radostné zpěvy adventní“ - společné zpívání s Michaelem Pospíšilem a folklorním souborem Barunka ve školní třídě statku z Týřovic

Průběžně během dne obchůzky Lucek a Perchty

10.30, 14.00 „Komedie o sv. panně mučedlnici Barboře“ - lidová hra se zpěvy, účinkuje folklorní soubor Barunka z České Skalice

Vyprávění o adventních a vánočních obyčejích, pověrách i věštění budoucnosti 

Termíny