„Panelstory 2“, Michal Drozen

Výstava

Výstava mladého uznávaného umělce přináší malby, kresby a grafiky z pražského jihozápadního města.

Michal Drozen (1989) se věnuje především malbě, kresbě a grafice. Je citlivým pozorovatelem, který má potřebu výtvarně osahávat své bezprostřední okolí. Pracuje v dlouhodobých cyklech a jednotlivým tématům se vrací. Jeho stěžejním motivem jsou jistě autoportréty, ale jeho rozsáhlá tvorba zahrnuje také předměty denní potřeby nebo prostředí, které jej obklopuje. Právě sem patří i série paneláků, respektive pražského Jihozápadního města, kde autor žije. Od Michala ovšem nemůžeme čekat klišoidní nihilismus nebo bezútěšná zákoutí vykořeněné a nemocné periferie. Sídliště nám ukazuje jako místo osobitého charakteru s vlastním geniem loci, které lze s jistou nadsázkou označit jako něžně existenciální. Paneláky v jeho podání jsou staří známí, ukázaní s porozuměním i shovívavostí ve své nevšední jednotvárnosti. A přestože má autorova fascinace panelovým sídlištěm zcela osobní důvody, souzní se současným zájmem o tento fenomén a zároveň mu dává ironizující tón.

Termíny