Kurz Průvodce cestovního ruchu plus region Praha

Kurzy, vzdělání, konference

 

Číslo rekvalifikace : MŠMTV ČR č.j. 6 690/11-24/279 Pracovní činnost: Průvodce cestovního ruchu, PK 65-021-N

Kurz Průvodce cestovního ruchu, který obsahuje i výuku regionu Praha, je vysoce odborným kurzem, jehož absolvováním a složením zkoušky získáte plnou kvalifikaci průvodce. Kurz Vám může proplatit úřad práce.

Jedná se o současný nejvyšší možný stupeň kvalifikace průvodce v rámci celoživotního vzdělávání. Kurz je akreditován Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a je velmi kvalitní přípravou ke zkoušce PK průvodce, která je akreditována Ministerstvem pro místní rozvoj.

Výukový program obsahuje následující tematické celky:
Znalost historie a dějin kultury v České republice ve vztahu k cestovnímu ruchu Znalost světových dějin a dějin kultury ve vztahu k cestovnímu ruchu Využití znalostí zeměpisu České republiky Využití znalostí zeměpisu Evropy a ostatních světadílů Orientace v současném právním a politickém systému EU Příprava nabídky a výkladu průvodce vedení skupiny a vlastní výklad turistům Uplatnění právních a ekonomických aspektů při výkonu práce průvodce Prokázání znalostí techniky služeb cestovního ruchu Kulturně historický místopis Prahy (Praha románská, gotická, renesanční,barokní, Praha 19. a 20.století, konkrétní pražské památky a turistické trasy)

Kurz obsahuje 240 vyučovacích hodin. Z toho se 112 vyučovacích hodin uskuteční formou prezenční výuky (vyučovací hodina 45 minut) a 132 hodin formou distanční výuky (samostudium).

Prezenční výuka je doplněna kvalitními studijními materiály na CD, stejně tak pro část samostudia obdržíte kvalitní studijní materiály na CD. V průběhu kurzu můžete zasílat své dotazy k výuce formou e-mailu nebo přes Facebook.

Po ukončení kurzu se přihlašujete ke zkoušce Profesní kvalifikace Průvodce cestovního ruchu 65-021-N. Autorizovanou osobou k provedení zkoušky je TYRKYS, škola kultury podnikání v cestovním ruchu, s.r.o., zastoupená PhDr. Jolanou Kopřiva Myslivcovou (autorizujícím orgánem Ministerstvo pro místní rozvoj). Máte-li zájem o získání osvědčení Průvodce pro region Praha, přihlašujete se ke zkoušce Průvodce pro region Praha (část výuky Kulturně historický místopis Prahy).

Rozsah oprávnění: Zkouška PK "Průvodce cestovního ruchu", 65-021-N je nejvyšší možný stupeň kvalifikace průvodce v souladu s legislativou Evropské unie. Tato zkouška platí v rámci EU v rozsahu současně platné legislativy jednotlivých zemí EU (na konkrétní podmínky jednotlivých zemí je nutné se vždy informovat). S touto zkouškou můžete pracovat jak v domácím, tak i zahraničním cestovním ruchu-to znamená provázet jak tuzemské, tak i zahraniční turisty na území České republiky i do zahraničí.
Také získáte odznak vydávaný TYRKYS, školou kultury podnikání v cestovním ruchu "TOURIST GUIDE".

Zkouškou "Průvodce pro region Praha" prokazujete Vaši vysokou odbornost průvodce pro výkon průvodcovské činnosti na území hlavního města Prahy Po úspěšném složení zkoušky dostáváte osvědčení k průvodcovské činnosti Průvodce pro region Praha. Také získáte odznak Průvodce Prahou se znakem hl. města Prahy a evidenčním číslem průvodce.

Termíny