Lukáš Rais INSIDE

Výstava

Výstava Lukáše Raise navazuje na letní akci Sochy ve městě, při které Galerie města Trutnova tradičně oživuje veřejný prostor města. Na Dolní promenádě byly letos vystaveny monumentální a převážně abstraktní práce mladého, ale již velmi vyzrálého sochaře. Současná výstava v městské galerii nazvaná INSIDE nabízí jeho komornější sochy a plastiky.

"Vytváří umění, díla, která ať už jsou designem, nebo volnou uměleckou tvorbou, jsou v tom nejlepším slova smyslu stvořena pro život. Diváka svými tvary i myšlenkami přitahují, oživují, vtahují do hry a přesvědčují, že ti nejlepší čeští sochaři mají v Lukáši Raisovi svého důstojného pokračovatele", uvádí ředitelka galerie Lucie Pangrácová.

 

Účinkují

 

Lukáš Rais se narodil roku 1975 v Sokolově, studoval Vysokou školu umělecko-průmyslovou v ateliéru Kurta Gebauera a později Kryštofa Kintery a vstoupil rázným krokem na českou výtvarnou scénu. Pracuje převážně s již vytvořenými subjekty, zejména prefabrikáty, a přetváří je v nové formy a významy tak, aby nebylo pro běžného diváka obtížné objekty definovat, popsat, prožít a nakonec zjistit, že nic není tak, jak by se na první pohled mohlo zdát. Jednoznačným favoritem mezi používanými materiály jsou kovové trubky a jejich průmyslové produkty. Autor je přesvědčen, že tento materiál je obdařen dokonalými možnostmi modelace a sám si říká o svoje přetváření, čímž umožňuje vyjádření autorových vlastních prožitků, životních situací a banalit, které nabývají nečekaných souvislostí až poté, co jsou zformovány do sochařských objektů. Původní použité prvky však zůstávají v jeho objektech stále rozpoznatelné a jsou podstatným zdrojem poetiky a humoru těchto děl. K nejznámějším Raisovým realizacím v prestižních veřejných prostorách patří dvě šestimetrové Lamy nebo Banku vůní v pražské Botanické zahradě či Strom na nádvoří pražského Klementina.

Kontakty

www.galerietu.cz

Termíny