Roma Rising/Romské obrození "Klasika a gershwin"

Výstava
Město Přerov patří k sídlům s významnou romskou menšinou, která bývá vnímána problematicky vzhledem ke svým sociálním a etnickým odlišnostem.
Termíny