Všetulské dostavník

Volný čas
Oblastní kolo hudební a pěvecké soutěže Dětská porta 2013 a Melodie 2013. Soutěž je určena dětem a mladým lidem do 26 let. Vítězové oblastního kola budou mít možnost natočit své CD v nahrávacím studiu firmy SURF company.
Termíny