Lidová architektura očima výtvarníků

Výstava
Výstava „Lidová architektura očima výtvarníků“ prezentuje výběr ze sbírkového fondu etnografické ikonografie – kresby tužkou, akvarely, grafiku. Představuje dílo autorů tvořících v regionu a zachycujících lidovou architekturu jihovýchodní Moravy a její proměny koncem 19. a ve 20. století – Jiřího Jury – Pacáka, Františka Hlavici, Ferdiše Duši, Františka Faulhammera, Karla Langera, Jaroslava Koželuhy, Ladislava Včelaře, Ludmily Vlkové.
Termíny