Výroční obchůzky

Výstava
Výstava „Výroční obchůzky - proměny tradice“ představí výsledky dlouhodobé terénní dokumentace, kterou Muzeum jihovýchodní Moravy provádí ve zlínském regionu. Prostřednictvím informativních textů, fotografií z terénu, zvykoslovných artefaktů ze sbírkového fondu MJVM a zvykoslovných předmětů a kostýmů, krojů a masek zapůjčených z obcí regionu se návštěvníci seznámí s jednotlivými zvykoslovnými obchůzkami, jako jsou masopustní, velikonoční, hodové či mikulášské průvody, a s jejich zvláštnostmi.
Termíny