Strašidelné putování za duchy

Volný čas
Prohlídka strašidelného zámeckého sklepení, strašidelná stezka pro Nebojsy s odměnou.
Termíny