Život na zámku + černá kuchyně (velký okruh - 60 minut)

Výstava
Trasa B obsahuje, stejně jako trasa A, návštěvu správní kanceláře, bílé kuchyně, strážnice, panské jídelny a ložnice, studovny, hlavního sálu s prostorem bývalé zámecké kaple. Dále prohlídka pokračuje do sklepních prostor zámku s černou kuchyní.
Termíny