Renesanční sakrální prostory v Čechách a na Moravě

Volný čas
Přednáška se bude věnovat u nás trochu opomíjenému, ale velmi zajímavému fenoménu renesančních kostelů v naší republice. Nemáme jich velké množství ve srovnání s kostely z jiných období, ale jsou velmi specifické a kvalitní. Přednášející: Klára Skrbková








Termíny