Erotika ve středověku

Volný čas
Erotika a sex patří přirozeně k lidskému životu. Ve středověku byly tématy, o nichž se živě psalo i diskutovalo. Z počátku tak činili hlavně muži – mniši a církevní hodnostáři, kteří ani vlastně pořádně nevěděli, o čem mluví a píší. Ženy až na malé výjimky mlčely zcela. Od konce 12. století se situace ale začala měnit a tak se nám nakonec do současnosti dochovalo velké množství různorodých pramenů, na jejichž základě si můžeme blíže představit vztah středověkého člověka k erotice. Přesto musíme ke všem pramenům přistupovat obezřetně, protože se často jedná o „konvenční představy o lásce a sexualitě“. Přednáška se pokusí na základě písemných a vizuálních pramenů přiblížit erotickou představivost člověka vrcholného a pozdního středověku. Přednáška Marka Zágory.
Termíny