Ing. arch. Zdeněk Lukeš: Pražské pomníky II - Nejen Stalinův pomník

Volný čas
Historie novodobých pražských pomníků a památníků. Díl druhý je zasvěcen dílům i "dílům" éry totalitní - tedy období 1948-1989.
Termíny